Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli

Tuen hakeminen

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Leader-ryhmä rahoittaa enintään viisi henkeä työllistäviä yrityksiä, ja suuremmat yritykset hakevat tukea ELY-keskuksesta. 

Leader Sepran hankehaku on jatkuva. Sepran hallitus käsittelee syksyllä 2024 hankkeita seuraavissa kokouksissa:

28.8.
17.9.
17.10.
13.11. ja
12.12.

Kokouksissa käsitellään hankkeet, jotka ovat täysin valmiina Hyrrässä neljä viikkoa ennen kokouspäivää.
HUOM! Elokuun kokouksessa voidaan käsitellä hankkeet, jotka ovat täysin valmiina Hyrrässä 7.8. Kannattaa kuitenkin olla yhteydessä Heikkiin jo ennen lomakauden alkua, sillä kesälomat vaikuttavat hankeneuvontaan ja hidastavat valmistelua!

Hakuprosessin vaiheet

1.

Hakijoiden kannattaa tutustua Sepran strategiaan tai vähintään sen painopisteisiin.

3.

Hakemus tehdään Hyrrä-järjestelmään: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Samalta sivulta löytyvät Hyrrän käyttöohjeet sekä tietoa Suomi.fi-valtuuksista, joiden täytyy olla ajan tasalla, jotta hakija voi kirjautua Hyrrään.

Hyrrän hakuohjeisiin kannattaa tutustua etukäteen ja varmistaa, että kasassa on kaikki tarvittavat tiedot hakemuksen tekemistä varten. 

2.

Hankeideasta tulisi aina keskustella Sepran henkilöstön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

4.

Hakemus jätetään Hyrrään ja hanke tulee vireille.

HUOM!!! Hakemus on vireillä heti, kun se näkyy Hyrrässä lähetettynä. Erillistä ilmoitusta tästä ei tule, vaan hakija saa ilmoituksen vasta, kun hakemus otetaan käsittelyyn Leader-ryhmässä. Kannattaa huomioida, että esim. lomien takia tässä saattaa kulua jokin aika. (Kesällä 2023 otamme hankkeet käsittelyyn vasta elokuussa lomien jälkeen!)

5.

Vireille tulopäivä on ajankohta, josta lähtien hankkeelle voi OMALLA riskillä kerryttää kustannuksia. 

6.

Hakijan edustajalle ilmoitetaan teemaryhmän sekä hallituksen kokousten ajankohdat.

Hankkeen painopisteen mukainen teemaryhmä haastattelee hakijan noin kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta ja miettii hänen kanssaan hankkeen toteutusta.

7.

Hallitus arvioi hankkeen valintakriteerein sekä tarpeellisuusharkintaan pohjautuen ja hakijalle ilmoitetaan hallituksen päätöksestä.

8.

Hankkeen käsittely etenee Hyrrässä Ely-keskukseen, josta hakija saa virallisen päätöksen.

Kaikkien Sepran kautta rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava neljä hyväksyttävyyskriteeriä

  • Sepran strategian mukaisuus
  • Paikallislähtöisyys
  • Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti
  • Pyrkimys luoda uutta

Jos hanke toteuttaa kaikki nämä kriteerit, voidaan siirtyä arviointiin painopisteen kriteerien mukaan. Kriteereiden mukainen tärkeysjärjestykseen asettelu on osa päätösmenettelyä. 

Kotkan kaupunkialueen raja

Huomioithan, että laki maaseudun kehittämiseen jaettavista tuista rajaa Kotkan kaupunkialueen pois hyväksytyistä tukialueista ja Haminastakin pienen osan ihan keskusta-aluetta.