Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli

Tuen hakeminen

Sepra tukee sellaista paikallislähtöistä toimintaa, joka  toteuttaa Osallistaen Etelä-Kymenlaaksoon elinvoimaa -strategian tavoitteita. Voit ladata ja lukea strategian sivun alalaidassa olevasta linkistä. Tavoitteena on saada syntymään uudenlaista toimintaa, eikä tukea näin ollen myönnetä toimintatukena jo olemassa olevan toiminnan jatkamiseen ilman selvää uudistamistavoitetta.

Leader Sepran hankehaku on jatkuva. Sepran hallitus käsittelee syksyllä 2024 hankkeita seuraavissa kokouksissa:

28.8
17.9.
17.10.
13.11. ja
12.12. 

Kokouksissa käsitellään hankkeet, jotka ovat täysin valmiina Hyrrässä neljä viikkoa ennen kokouspäivää. Huomioithan, että hankepäätöksen jälkeen laillisuustarkastuksen tekeminen saattaa kestää muutaman kuukauden, eli otathan yhteyttä ja jätät hakemuksen jo hyvissä ajoin ennen suunnitellun työn alkua!

HUOM! Elokuun kokouksessa voidaan ottaa käsittelyyn ne hankkeet, jotka ovat Hyrrässä täysin valmiina 7.8. Kesälomat kuitenkin hidastavat neuvontaa, joten jos sinulla on jotain kysyttävää, kannattaa olla yhteydessä meihin ennen lomakauden alkua!

Hakuprosessin vaiheet

1.

Hakijoiden kannattaa tutustua Sepran strategiaan, sen tiivistelmään tai vähintään painopisteisiin.

2.

Hankeideasta tulisi aina keskustella Sepran henkilöstön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

3.

Hakemus tehdään Hyrrä-järjestelmään: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Samalta sivulta löytyvät Hyrrän käyttöohjeet sekä tietoa Suomi.fi-valtuuksista, joiden täytyy olla ajan tasalla, jotta hakija voi kirjautua Hyrrään.

Hyrrän hakuohjeisiin kannattaa tutustua etukäteen ja varmistaa, että kasassa on kaikki tarvittavat tiedot hakemuksen tekemistä varten. Linkit löytyvät sivun alalaidasta.

4.

Hakemus jätetään Hyrrään ja hanke tulee vireille.

HUOM!!! Hakemus on vireillä heti, kun se näkyy Hyrrässä lähetettynä. Erillistä ilmoitusta tästä ei tule, vaan hakija saa ilmoituksen vasta, kun hakemus otetaan käsittelyyn Leader-ryhmässä. Kannattaa huomioida, että esim. lomien takia tässä saattaa kulua jokin aika. 

5.

Vireille tulopäivä on ajankohta, josta lähtien hankkeelle voi OMALLA riskillä kerryttää kustannuksia.

6.

Hakijan edustajalle ilmoitetaan teemaryhmän sekä hallituksen kokousten ajankohdat.

Hankkeen painopisteen mukainen teemaryhmä haastattelee hakijan noin kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta ja miettii hänen kanssaan hankkeen toteutusta.

7.

Hallitus arvioi hankkeen valintakriteerein sekä tarpeellisuusharkintaan pohjautuen ja hakijalle ilmoitetaan hallituksen päätöksestä.

8.

Hankkeen käsittely etenee Hyrrässä Ely-keskukseen, josta hakija saa virallisen päätöksen.

Kaikkien Sepran kautta rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava neljä hyväksyttävyyskriteeriä

  • Sepran strategian mukaisuus
  • Paikallislähtöisyys
  • Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti
  • Pyrkimys luoda uutta

Jos hanke toteuttaa kaikki nämä kriteerit, voidaan siirtyä arviointiin painopisteen kriteerien mukaan. Kriteereiden mukainen tärkeysjärjestykseen asettelu on osa päätösmenettelyä. 

Kotkan kaupunkialueen raja

Huomioithan, että laki maaseudun kehittämiseen jaettavista tuista rajaa Kotkan kaupunkialueen pois hyväksytyistä tukialueista ja Haminastakin pienen osan ihan keskusta-aluetta.