Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli

Leader-tukea nuorille

Sepra tarjoaa alueen nuorille monia mahdollisuuksia olla vaikuttamassa kotiseudun viihtyisyyteen ja siihen, millaista toimintaa alueella järjestetään. Monissa rahoitetuissa Leader-hankkeissa on nuorille suunnattua toimintaa. Nuoret voivat myös yhdessä jonkin yhdistyksen kanssa ideoida hankkeen omiin tarpeisiinsa: varsinaisissa Leader-hankkeissa hakijana tulee olla rekisteröity yhdistys.

Nuoriso-Leaderissa 13-29-vuotiaat nuoret voivat osallistua maaseudun kehittämiseen joko toteuttamalla omia projekteja tai osallistumalla mukaan nuorisojaoston toimintaan. Nuoriso-leader muodostaa valtakunnallisen verkoston, jossa on mukana Leader-ryhmiä ympäri Suomen. Vuosittain järjestetään valtakunnallinen nuoriso-leader tapahtuma, jossa nuoret voivat tavata toisiaan hauskan tekemisen ohella.

Leader Sepran nuorisojaosto

Sepran nuorisojaostossa saat mahdollisuuden vaikuttaa alueesi kehittämiseen. Nuorisojaosto kokoontuu muutamia kertoja vuodessa kokouksiin, joissa päätetään nuorisorahoituksen myöntämisestä alueellamme. Tässä tärkeässä roolissa et vain pääse vaikuttamaan, vaan samalla kartutat kansalaistaitojasi ja saat kokemusta kokouksista, yhdistystoiminnasta, hanketoiminnasta, sekä alueemme kehittymisen painopisteistä!

Jaostoon voi liittyä 13- 29 -vuotias yhdistystoiminnasta, vaikuttamisesta tai kehittämisestä kiinnostunut nuori. Pääset mukaan ottamalla ensin yhteyttä Sepran henkilökuntaan.

Nuorisojaostossa pääset osallistumaan Leader-ryhmän tapahtumiin ja tietenkin kokouksiin. Nuorisojaoston jäsenenä voit myös vaikuttaa Sepran nuorisotoimintaan, joten kipin kapin mukaan!

Youth-Leader in english https://maaseutu.fi/en/youth-leader/ 

Sepran ympäristötietoiset ja osallistuvat nuoret

Sepra on vuoden 2024 alussa käynnistänyt uuden nuortenhankkeen, jolla vastataan nuorten paikallisiin tarpeisiin. 

Ympäristöjärjestöjen kanssa yhteistyötä tekemällä yritetään löytää nuorille väyliä osallistua luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja lähiluonnon huomiointiin. 

Työpajoissa nuoria herätellään ajattelemaan, miten helpoiten vaikuttaa ympäristöön omalla ostokäyttäytymisellä sekä suhtautumisella lähiluontoon. Keskustellaan kestävästä kuluttamisesta, second hand -trendistä sekä mahdollisuudesta kierrättää tavaroita.

Nuorisoleader toimintaa kehitetään sekä paikallisesti Sepran alueella että alueiden välisessä yhteistyössä Kärki Leadrin ja Leader Silmun kanssa. Osallistutaan myös kansainvälisiin nuorisoleader-verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Nuorisojaosto ja minituet

Sepran nuorisojaoston jäseneksi voi hakeutua alueella asuva/opiskeleva nuori (alle 29 v.), jota kiinnostaa olla mukana Sepran toiminnassa!

Jaosto voi kokoontua Teamsilla tai kasvotusten eri kuntien alueilla, jolloin järjestetään kimppakyydit.

Sepra maksaa kaikki matkustamisesta aiheutuneet kustannukset, ja järjestää tapaamisiin tarjoilun. Jaoston jäsenille maksetaan pieni palkkio vuoden päättyessä, osallistumisaktiivisuuden mukaan.

Jaosto haluaa esim

  • mahdollistaa nuorten ideoimien tapahtumien ja toiminnan toteuttamista myöntämällä minitukia

  • rohkaista nuoria kansainvälisyyteen ja ottaa heitä mukaan Sepran kansainväliseen toimintaan
  • tarjota nuorille verkostoja, joiden avulla nuorten ideoita voi toteuttaa laajempina

  • auttaa etsimään ja löytämään harjoittelu- ja työkokeilupaikkoja kylien yrityksistä ja yhdistyksistä, sekä mahdollisesti ulkomailta

Kysy lisää Leader-tuesta nuorille

Heidi Hansén
Hankekoordinaattori
358 44 277 4515
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.