Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli

Organisaatio

Sepran hallitus on keskeisessä asemassa toiminnassamme, sen vahvuuksia ovat kolmikanta, alueellisesti tasapainoinen kokoonpano sekä vaihtuvuus aktiivisuus ja osallistuvuus. Teemaryhmät, kalaleader-jaosto, kaupunkijaosto ja nuorisotiimi ovat hyvänä tukena.

Henkilöstö toimii yritysten ja yhdistysten apuna sekä linkkinä muihin toimijoihin.

Sepra-strategian avulla tuetaan pienimuotoisen yritystoiminnan syntymistä sekä kannattavan toiminnan laajentamista, houkutellaan kansainvälisen yhteistyön avulla nuoria mukaan kotiseudun kehittämiseen ja hyödynnetään alueen vahvuuksia elinvoimaisuuden lisäämiseksi vuosina 2023-2027. 

Tutustu organisaation osiin tarkemmin

 • Hallitus 2023

  Kolmikanta

  Varsinainen

  Kunta

  Varajäsen

  Kunta

  Julkisyhteisö Pasi Jokela Hamina Jari Elo Kotka
  Julkisyhteisö Jukka Söderholm Pyhtää Jukka Lappi Virolahti
  Yhdistys Esa Mässeli Virolahti Jaakko Nordling Pyhtää
  Yhdistys Simo Haapalehto Hamina Timo Vanhala Kotka
  Yhdistys Leila Tylli Miehikkälä Marika Pennanen Hamina
  Yksityiset Miika Helminen Kotka Sylva Lallukka Kotka
  Yksityiset Marja Klemola, varapj. Hamina Eeva-Liisa Kauhanen Hamina
  Yksityiset Niina Taimela, pj. Virolahti Sanni Larvi Pyhtää
 • Kalaleader-jaosto

  Kolmikanta Varsinainen Organisaatio Varajäsen Organisaatio
  Kunnat Sam Vickholm Loviisa Barbro Lindström Sipoo
  Kunnat Aki Oksanen Hamina Lotta Vuorinen Kymenlaakson Liitto
  Kunnat Jarkko Toivonen, varapj. Länsi-Uusimaa/Novago Jennifer Gammals Raasepori
  Järjestöt Joan Granqvist Nylands Fiskarförbund Mikael Lindholm Suomenlahden Ammattikalastajat ry
  Järjestöt Niklas Rönnberg, pj.   Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue Petri Päivärinta Kotka/ESMKLto
  Järjestöt Timo Salmia   Helsinki Fishing Tomi Zerhat Kotka/kalastusoppaat
  Yrittäjät Veli Tilli Virolahti/ kalankasvattaja Jan Grönroos Raasepori
  Yrittäjät Juha Metsäranta Kotka Jaana Haaja Virolahti
  Yrittäjät Roland Holmström   Gammelby Marie Kellgren Porvoo
 • Kaupunkijaosto 2022

  Varsinainen Organisaatio Varajäsen Organisaatio
  Saila Piipari-Huovila Kotkan kaupunki Terhi Lindholm Kotkan kaupunki
  Elina Virmakoski Kotka-Kymin Seurakunta Isabelle Pekonen Kirkkovaltuusto
  Anne Heimola Kotkan Korttelikotiyhdistys ry Heidi Nevalainen Kymenlaakson Ensi-ja turvakoti
  Matti Erävala Pohjola-Norden Sirpa Ollikainen Haapasaari seura
  Seija Vikman Leader Sepra Johanna Hasu Leader Sepra
  Eva Pukkila   Kaisa Heimonen  
  Maarit Koskensalo-Tiainen   Ilona Snygg  
 • Teemaryhmät

  Sepran hallitus on asettanut tuekseen jaostoja. Kalatalouteen liittyvän ESKO-hallituksen, Kotkassa toimivan kaupunkijaoston ja nuorisotiimin lisäksi Sepran hallitus on nimennyt kaksi teemaryhmää (TeR), jotka eri tavoin tukevat Sepran strategian painopisteiden toteutumista.

  Teemaryhmien pääasiallinen tehtävä on tukea oman painopisteensä edistämistä ja kuulla Sepran hankehakijoita, arvioida hankkeiden toteutumismahdollisuuksia ja toimijoiden resursseja asiantuntijanäkökulmasta sekä antaa toimijoille vinkkejä ideoiden eteenpäin kehittämiseen. Teemaryhmät voivat ideoida seminaareja tai työpajoja ja sen jäsenet voivat osallistua erilaisiin tapahtumiin.

  Näissä neuvoa antavissa ja aktivoivissa ryhmissä on n. 8-12 jäsentä kussakin; painopisteen teeman asiantuntijoita, yhteistyötahojen edustajia ja aiemmin hallituksessa tai hankkeissa toimineita henkilöitä, joilla on tietämystä ryhmänsä teemasta. Kukin ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka osallistuu hallituksen kokouksiin esittelemällä ryhmän käsittelemät hankkeet. Monilla hallitusjäsenillä on teemaryhmätaustaa, joten ryhmässä toimiminen luo valmiuksia toimia myös Sepran hallituksessa. Ryhmien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä jäsenille makseta kokouspalkkioita, vain matkakulut korvataan.

 • Nuorisotiimi

  Sepran tavoitteena on saada enemmän nuoria mukaan kehittämistyöhön. Nuorten alueelle jääminen tai alueelle takaisin palaaminen opintojen jälkeen on keskeistä elinvoimaisen tulevaisuuden rakentamisessa. Tästä syystä nuorten osuutta toimijoina tai hyötyjinä tarkastellaan kaikessa toiminnassa, erityisesti hankkeiden rahoituksessa.

  Perinteinen hallitustyöskentely ei kokemusten mukaan juurikaan kiinnosta nuoria. Seprassa onkin perustettu nuorisotiimi, jonka tavoitteena on saada nuoret osallisiksi päätöksentekoon heille sopivalla tavalla. Tiimin toimintaa kehitetään koko ajan, ja tavoitteena on, että  nuorisotiimistä muodostuu aktiivinen osa Sepran organisaatiota.

  Tiimi voi olla esim. mukana edistämässä strategiaan kirjattuja tavoitteita;
  -Nuoria rohkaistaan tarttumaan yrittäjyyteen ja tuetaan uusien työmahdollisuuksien luonnissa
  -Nuoria rohkaistaan ja otetaan mukaan kansainväliseen toimintaan
  -Nuorten aktivointi toimintaa ideoimaan sekä toteutukseen verkostojen avulla
  -Nuorten erityistaitojen hyödyntäminen perinteiden siirtämisessä sukupolvelta toiselle
  -Harjoittelu- ja työkokeilupaikkojen etsiminen nuorille kylien yrityksistä ja yhdistyksistä

Sepran hallitustoiminta perustuu alueelliseen ja toimijaryhmittäiseen tasapainoon. Tätä periaatetta noudattamalla eri ryhmät (julkishallinto, yrittäjät, yhdistykset ja muut yksittäiset toimijat) ovat tasapuolisesti edustettuina hallituksessamme ja samalla päätöksenteossa koko alueeltamme.

Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja henkilö voi olla mukana yhtäjaksoisesti max. neljä toimikautta. Näin mahdollisimman moni pääsee osallistumaan toimintaan hallitustyön kautta ja hallitukseen saadaan uusia näkemyksiä. Sepran hallituksen kokouksiin ja tilaisuuksiin ovat tervetulleita osallistumaan niin varsinaiset kuin varajäsenet. 

Hallituksella on kokouksia keskimäärin 8-10 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään käytännön syistä pääsääntöisesti Haminassa Sepran toimistolla tai Teams-etäyhteydellä. Kokouspalkkioita hallituksen jäsenille ei makseta, vain matkakustannukset korvataan.

Vuosittain on tarjolla alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä tilaisuuksia, joihin hallitusjäsenet voivat osallistua. Lähtemällä mukaan Sepran hallitustyöhön pääsee seuraamaan läheltä, mitä alueellamme tehdään paikallisen kehittämisen eteen Leaderin puitteissa. EU-ohjelmakaudella 2014-2020 mukaan tuli pienimuotoinen Leader-tyyppisen toiminnan toteuttaminen myös Kotkan keskustassa, minkä lisäksi jatkamme kalataloustoiminnan parissa. Jokainen hallituksen jäsen voi olla yhden tai useamman hankkeen hankeryhmässä ja seurata näin hankkeiden edistymistä hyvinkin läheltä.

Kaikki hallitusjäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, joten uusia ehdokkaita kaivataan joka syksy. Olisitko sinä sopiva lisä joukkoomme? Ota yhteyttä ja ilmoittaudu ehdokkaaksi tai kysy lisää joko toimistolta tai nykyisiltä hallitusjäseniltä (nimet yllä, yhteystiedot saat toimistolta)!