Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Enhanced ERA

Leader Sepra on mukana kahdeksan toimijan Interreg Central Baltic rahoitteisessa Enhanced Employment Opportunities in Rural Areas, eli Parannetut työllistymismahdollisuudet maaseudulla – hankkeessa. Viestinnässä käytetään lyhennystä Enhanced ERA.

Hankekumppanit Virosta ovat Estonian University of Life Sciences (päähakija), Lahemaa Tourism Association sekä Soomaa Tourism Association. Muut kansainväliset kumppanit ovat Gauja National Park Tourism Association Latviasta ja Municipality of Söderhamn Ruotsista. Ahvenanmaan osallistujat tulevat mukaan Enterprising Archipelagon kautta ja Suomesta on Sepran lisäksi kumppanina University of Helsinki Ruralia Institute, Seinäjoelta.

Tällaisen partneriaatin voimin hankkeen kohderyhmä (vähemmän kilpailukykyiset 50+ ikäryhmät sekä luonnonsuojelualueilla ja saaristossa asuvat nuoret) pääsevät käymään yhdessä läpi haasteita, jotka ovat yhteisiä koko Keski-Itämeren alueella. Näitä haasteita ovat mm. alhaiset yritystoiminnan avaintaidot, yritystoimintaan lähtemisen korkea kynnys. Tämän hetken liiketoimintaympäristön hankalassa tilanteessa monet toimijat ovat työttömyysuhan alaisia tai joutuneet lopettamaan yritystoimintansa.

Monilla mikro- ja pk-yrityksillä on heikko kyky sietää poikkeusolosuhteita, ja markkinashokit, kuten äskettäinen COVID-pandemia, ja sen jälkeisen Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Euroopassa, ovat aiheuttaneet kasvan riskin pienille yrityksille ja itsenäisille ammatinharjoittajille liiketoiminnan epäonnistumiseen, ja jopa kaatumiseen.

Riittämätön innovatiivisuus vaikeuttaa sopeutumista muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin. Yli 50-vuotiailla ei usein ole riittävästi tietoa ja taitoa päästäkseen uusille alueille ja aloille sekä sitä kautta uuden yritystoiminnan kehittämiseen, kun taas nuoremmilla henkilöillä ei ole yrityksen perustamisesta ja yrittäjyydestä vielä kokemusta. Lisäksi suojelualueilla ja saaristossa asetetaan monesti rajoituksia, jotka lisäävät yrittämisen haasteita.

Hanke tarjoaakin erilaisia tapoja parantaa omia taitoja, sekä saada taitavaa työvoimaa, esim. yksinyrittäjien muodossa näiden haastavien alueiden yrityksiin. Kolmivuotisessa hankkeessa eri tyyppisen koulutuksen, mentoroinnin ja verkostoitumisen kautta tähdätään yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien menestyksen ja kestävyyden kohentamiseen. Toiminta perustuu kumppaniverkostoon, jolla on todellinen käsitys kohderyhmän tarpeista ja tiedossa maaseudun sekä saariston yrittäjien kohtaamat haasteet, kuten inhimillisten ja taloudellisten resurssien puute, pitkät sekä usein haastavat etäisyydet (vaikeuttavat asiakkaiden saamista yrityksiin) ja siihen, että tuetaan vahvaa integroitumista paikalliseen yhteisöön.

Kohderyhmä toteuttaa hankkeen aikana sertifioidun, monipuolisen yrittäjyyskoulutusohjelman, joka on ainutlaatuinen tarjoamalla mentoroidun henkilökohtaisen lähestymistavan koulutukseen (paikallinen verkostoituminen) sekä intensiiviset rajat ylittävät verkostoitumismahdollisuudet.

Tavoitteena on saavuttaa 104 osallistujaa neljästä maasta, jotka muodostavat hankkeen aikana myös laajan verkoston. Kolmen vuoden projektijakson aikana järjestetään kolme kurssia. Yksi keskittyy paikalliseen koulutukseen

mentorit (noin 30 osallistujaa) ja kaksi maaseutuyrittäjyyskoulutukseen. Leader Sepran alueelta mukaan pääsee 20 henkeä, joista neljä mentoreiksi.

Osallistujien koulutustarpeet analysoidaan ja teemavalikoimasta suunnitellaan henkilökohtainen oppimispolku: esim. yksinyrittäjyys keinona itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, mikroyritysyrittäjyys, sekä teemoina yhteisöllinen osallistuminen, kulttuuriperintö, matkailu ja palvelujen tarjoaminen. Innovaatiot, digitaalinen liiketoimintaympäristö ja liiketoiminnan suunnittelu ovat myös ohjelman keskeisiä osia. Ohjelma koostuu face-to-face työpajoista, rajat ylittävistä online-koulutuksista, mentoroinnista, rajat ylittävästä verkostoitumisesta. Työskentelymuotoina ovat intensiiviset kurssit ja opintomatkat sekä yksilöllinen työ. Jokainen mentori auttaa harjoittelijoita koko kurssin ajan ja tukee heidän etenemistä. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat tehneet luonnoksen

omaksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Myös paikalliset mentorit jäävät alueelle ja voivat tukea mentoroitavia jatkossakin.

Koulutusosioista vastaavat Estonian University of Life Sciences sekä Helsinki University, joilla kummallakin on pitkä kokemus maaseutu – ja yhteisölähtöisestä yrittäjyydestä. Paikallisten kumppanien kuten Leader Sepran rooli on etsiä alueiltaan osallistujat, jotka toiminnasta voivat hyötyä ja tukea heitä hankkeen aikana, oman osaamisen kehittämisessä. Myös verkostoituminen ja paikalliset työpajat ovat Sepran järjestämiä, sekä alueella nostettavien koulutusten teemojen löytäminen.

Osallistujia käydään haastattelemaan kesälomakauden jälkeen. Toiminnasta kiinnostuvat voivat ottaa yhteyttä Marjoon, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 044-2774513. Kumppanit tapaavat Sepran alueella toukokuun lopussa, jolloin aikataulut vielä selkenevät.

 • Osumia: 39

Green Belt Connecting People

 

Green Belt Connecting People

Hallinnoija: Virolahden kunta
Kumppanit: Metsähallitus, Leader Sepra, Johannes (ven. Sovetski, Viipurin piiri)
Hankkeen kesto: 24 kk, 1.5.2019-30.4.2021 – koronan takia hanke päättyi vasta 06.2022
Kustannukset: 699 752 €, omarahoitus 20%

Hanke sai rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelmasta, joka oli yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Ohjelma tuki yhteistyöhankkeita, jotka oli rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken ja jotka edistivät innovaatioita ja loivat edellytyksiä alueen elinvoiman vahvistumiseen.

Mikä on Green Belt?

Euroopan Vihreä Vyöhyke (Green Belt) https://www.europeangreenbelt.org/european-green-belt seuraa entisen rautaesiripun reittiä ja yhdistää kansallispuistot, luontopuistot, biosfäärialueet ja rajat ylittävät suojelualueet sekä muut arvokkaat elinympäristöt yli rajojen. Euroopan Vihreä Vyöhyke on ekologinen verkko, joka yhdistää arvokkaat luonto- ja kulttuurimaisemat ja samalla huomioi myös paikallisyhteisöjen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tarpeet.

Projektin ydin - Green Belt -keskukset

Hankkeessa perustettiin kaksi modernia ja innovatiivista Green Belt –keskusta: Virolahteen ja Johannekseen. Keskukset tarjoavat mahdollisuuksia kaikille kiinnostuneille luonto- ja ympäristöaiheiseen oppimiseen, koulutukseen ja muihin aktiviteetteihin modernin teknologian ja virtuaalitodellisuuden välityksellä. Projektissa kehitetiin yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden taitoja ja osaamista luontomatkailun alalla (venäläisten ja suomalaisten) yhteisissä työpajoissa ja koulutuksissa. Projektin tuloksena paikallisten asukkaiden tietoisuus kestävästä kehityksestä ja ympäristönäkökulmasta lisääntyi. Tämä pois: Green Belt -yhteistyön tuloksena myös lähialuematkailu yli rajan lisääntyy.

Green Belt -keskus Virolahti, Bunkkerimuseo: esittelee Kaakkois-Suomen luontokohteita ja suojelualueita sekä toimii luontomatkailun infopisteenä ja porttina kansallispuistoihin

Green Belt -keskus Johannes: Sijainti Suomenlahden rannalla satamassa, esittelee paikallisia luonto- ja kulttuurikohteita.

 

Yhteistyökumppanit, roolit ja vastuualueet 

Virolahden kunta: päätoteuttaja, hallinnoi ja koordinoi projektin
Green Belt–keskuksen perustaminen Bunkkerimuseon yhteyteen; Paikallistalouden vahvistuminen, työmahdollisuuksien lisääntyminen, kansainvälisen yhteistyön lujittuminen.

Leader Sepra
Päävastuualueet: yhteisöllinen kehittäminen, kolmannen sektorin ja pk-yritysten kehittämistoimet
Rajan ylittävien yhteistyöverkostojen perustaminen ja koordinointi

Metsähallitus Luontopalvelut
Päävastuualueet: 360-filmimateriaalin ja esitteiden tuottaminen Fennoskandian vihreän vyöhykkeen tärkeistä luontokohteista ja tärkeistä lintu- ja maisema-alueista
Tietoisuuden lisääminen paikallistasolla, luontomatkailun kehittäminen paikallisten yritysten tarjonnan kautta

Johannes
Päävastuualueet: toisen Green Belt –keskuksen perustaminen Venäjälle Johannekseen
Sijainti Suomenlahden rannalla, ympäristönäkökulman kehittäminen ja vahvistaminen
Työmahdollisuuksia paikallisille asukkaille ja yhteistyökumppaneille

 • Osumia: 1618

NatGeo Keltaiset kehykset vihreällä vyöhykkeellä - Living on the Edge, Yellow Frames on Green Belt

Hankeaika 1.7.2018-31.12.2021 – koronan takia hanke päättyi vasta 12.2022

Hankkeen tavoitteena oli yhteistyösopimukseen pohjautuen valmistuttaa National Geographic Keltaisia kehyksiä ja sijoittaa niitä asukkaiden tärkeinä pitämiin luonto- ja kulttuurikohteisiin. Näitä valmistettiin 2 kpl/kunta, ja niistä muodostettiin Viron esimerkin mukaan reitti. https://www.visitestonia.com/en/living-on-the-edge-tour-for-nature-lovers-who-enjoy-active-vacations

Toteutusaikana tuotemerkkioikeudet myytiin Disneylle, ja Suomessa kehykset maalautettiin Leader-vihreiksi – näin ollen muodostunut reittikin on nyt Leaderkehys-reitti: www.leaderkehys.fi Jokaisen kehyksen vieressä on infotaulu, mikä tarjoaa kohteesta tiivistetysti tietoa. Tarkemmin alueen historiaan sekä palvelutarjontaan pääsee QR koodin kautta, ja sivustolla on tiedot myös ruotsiksi ja englanniksi. Reitti linkittyy Viron reittiin heidän sivujensa kautta, samoin yhteistyöalue Pohjois-Irlannin https://www.visitcausewaycoastandglens.com/explore/picture-this-trail reittiin. Kaikkia näitä reittejä yhdistää se, että ne sijaitsevat raja-alueiden lähellä tai meren äärellä.

Reittien kehittäminen on jatkuvaa työtä, ja niiden osalta parhaiten pysyy tapahtumista ja tarjonnasta selvillä vierailemalla edellä mainituilla sivustoilla.

Hanke on kansainvälinen, Suomesta mukana olivat Etelä-Karjalan Kärki-Leader ja Leader Sepra

Hankkeen tavoitteet

 1. Päätavoitteena oli luoda Keltaisia kehyksiä hyödyntävä, kolmessa maassa eri alueilla muodostuva reittien kokonaisuus vähemmän tunnettujen luontokohteiden ympärille.
 2. Tämä toteutettiin hyviä käytäntöjä vaihtaen ja toimijoista sekä alueista alueiden- ja kansainvälinen verkosto muodostaen.
 3. Tavoitteena oli myös vahvistaa asukkaiden ja toimijoiden paikallisidentiteettiä sekä nostaa esiin sekä identifioida alueellisia luonto- ja kulttuuriarvoja

Alueellisia toimenpiteitä

 • paikalliset tapahtumat reitin ideoinnin ja luomisen yhteydessä
 • toimijaverkoston luominen reitin ympärille ja toimijoiden innostaminen esim. yritysryhmähankkein tuotteistamaan matkailupalveluja reitin varrelle
 • National Geographic Keltaisten kehysten ja infotaulujen rakennuttaminen ja asennuttaminen alueelle luontokohteiden tunnettuutta nostamaan. Sepran ja Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin alueille kuhunkin kuntaan 2 kehystä ja infotaulua, yhteensä 18 kehystä- nämä muuttuivat tuotemerkin Disneylle siirtymisen takia vihreiksi Leader-kehyksiksi

Alueidenvälisiä toimenpiteitä

 • nettisivun ja Fb ryhmän luonti yhteiselle reitistölle leaderkehys.fi
 • yhteisen reitin muodostaminen Vihreän vyöhykkeen alueelle alkaen Itämeren rannalta ja päättyen Pohjois-Karjalan rajalle
 • kuva- ja videomateriaalin tuottaminen alueista ja yhtenäisestä reitistä www-sivuille, esitteeseen ja lehtiin
 • lehtiartikkelit National Geographic Suomen lehteen alueista ja niitä yhdistävistä teemoista sekä kohteista

 Kansainvälisen osion toimenpiteitä

 • yhteisten jaettujen luonto- ja kulttuuriarvojen määrittely sekä kokemustenvaihto maasta toiseen näiden hyödyntämisessä.
 • ristiin markkinointi (sisältäen kehys- ja teemareittien verkoston luomisen Suomessa ja Pohjois-Irlannissa sekä laajentamisen Virossa) – nettisivut http://visitsouthestonia.com/en/, muut markkinointitoimenpiteet erityisesti sosiaalisessa mediassa
 • ristiin markkinointi (sisältäen kehys- ja teemareittien verkoston luomisen Suomessa ja Pohjois-Irlannissa sekä laajentamisen Virossa) – nettisivut, muut markkinointitoimenpiteet erityisesti sosiaalisessa mediassa
 • Suomen reittiä esiin nostavat jutut Viron NG lehdessä
 • luotujen reittien testaukset kumppanimaissa (3 matkaa) ja kehittämistoimet palautteen perusteella

 

 

 • Osumia: 5271

SEIC - Kestävä ja kansainvälistyvä maaseutu

Sepra 2020-strategiassa alueiden- ja kansainväliselle toiminnalle asetettiin tavoitteita, joita toteutettiin osin uusien kumppaneiden kanssa. SEIC - Kestävä ja kansainvälistyvä maaseutu -hankkeen tavoitteena oli tukea maaseudun mikroyritysten ja palveluja alueelle tuottavien yhdistysten toimintaa kansainvälisen yhteistyön avulla. Näillä toimenpiteillä kyettiin toteuttamaan Sepran tavoitetta vahvistaa ja laajentaa matkailu- ja paikallistuoteverkostoja, mutta myös tavoitetta tarjota kansainvälisenä yhteistyönä kehitettyä yhteisölähtöisen matkailun COMCOT –työkalua kollegaryhmien alueille. (COMCOTista voit kysellä lisää toiminnanjohtajalta)

Kansainvälisessä hankkeessa olivat mukana virolaiset Arenduskoda Länsi-Vironmaalta, Green Riverland Partnership Pärnun seudulta ja East Harju Partership Tallinnan viereiseltä maaseudulta. Vuonna 2017 hankkeeseen liittyivät Latviasta Rural Partnership “Lielupe” ja Liepaja District Partnership.

Suomesta hankkeessa olivat kumppaneina Tampereen-Hämeenlinnan maaseutualueiden lähistöltä Leader-ryhmät Pirkan Helmi ja Linnaseutu.

Strategiaan listatuista toimenpiteistä hankkeessa toteutui erityisesti yhdistysten ja yrittäjien sekä muiden elinkeinotoimijoiden tuominen yhteen, sekä kansainvälisyysosaamisen lisääminen yhteisten työpajojen, koulutusten ja opintomatkojen avulla. Lisäksi hankkeessa toteutui yhteiset opintomatkat ja koulutukset sekä sukupolven vaihdokseen ja nuorten yrittäjyyteen tähtäävät toimet, ja yhteisölähtöisen kestävän kehityksen matkailun kehittäminen edelleen.

Hankkeen kautta hyviä käytäntöjä ja kokemuksia saatiin tuotua alueelle muualta Suomesta ja ulkomailta, ja nuorten ja ikäihmisten yhteisen toiminnan avulla saatiin siirrettyä tarinoita ja paikalliskokemuksia eteenpäin. Kansainvälisen toiminnan kautta saatiin joukko nuoria mukaan alueen kehittämistyöhön, minkä lisäksi kymmenkunta pienyritystä ja yhdistystä monipuolisti toimintaansa.

Koska toimintatapa yrittäjävaihtoineen, alueidenvälisine verkostoineen sekä www.seic.ee sivujen hyödyntämisineen osoittautui toimivaksi, jatkettiin samalla konseptilla Kaakkois- ja Keski-Suomen ELYjen hankerahoituksen avulla toimintaa Viron Arenduskodan ja Itä-Harjumaan sekä Latvian kumppaneiden kanssa. Suomessa toimijoina olivat kaikki Kaakkois-Suomen Leader-ryhmät sekä Leader Viisari Keski-Suomesta.

Hankkeen parhain tulos on se, että pienille maaseutuyrityksille on luotu matalan kynnyksen mahdollisuus lähteä kansainvälistymään, sekä solmimaan kumppanuuksia paitsi meren yli myös eri alueiden kesken.

Koska toimintatapa yrittäjävaihtoineen, alueidenvälisine verkostoineen sekä www.seic.ee sivujen hyödyntämisineen osoittautui toimivaksi, jatkettiin samalla konseptilla Kaakkois- ja Keski-Suomen ELYjen hankerahoituksen avulla toimintaa Viron Arenduskodan ja Itä-Harjumaan sekä Latvian kumppaneiden kanssa. Suomessa SEIC 2nd generation hankkeessa no 101908 toimijoina olivat kaikki Kaakkois-Suomen Leader-ryhmät sekä Leader Viisari Keski-Suomesta.

Hanke käynnistyi juuri koronan iskiessä keväällä 2020, minkä takia sen toteuttaminen kohtasi paljon haasteita. Jatkoajan jälkeen hanke päättyi kesäkuun lopussa 2023. V.2022 sekä kevätkaudella 2023 toteutettiin tiiviillä aikataululla paljon toimenpiteitä sekä opintomatkoja, joita ei oltu voitu toteuttaa aiemmin.  

Lisäksi kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden vierailuja isännöitiin Suomessa 8-10.6.2022 ja 7-9.6.2023 järjestettiin hankkeen lopputapahtuma Sepran alueella

Yli 80 henkilöä osallistui hankkeen tapahtumiin, ja www.seic.ee sivuilta löytyy nyt kaikkien Leader-alueiden esittelyiden lisäksi 17 uuden suomalaisen yrittäjän ja toimijan tiedot. Osallistujilta saatu palaute oli niin positiivista, että saatuja yhteistyöesityksiä lähdetään varmaan viemään, ainakin yksittäisten Leader-ryhmien alueilla eteenpäin kansainvälisenä yhteistyönä myös rahoituskaudella 2023-2027. Tämä onnistunee vasta 2024-2025 vuosista alkaen, kun Leader-toiminta käynnistyy kumppanimaissa.

Esiin nousseita yhteistyöajatuksia oli paljon, tässä vain muutamia:

 • toiminnallisten ohjelmanumeroiden ja tarinoiden yhdistäminen maaseudun matkailupaikkoihin; tuomaan lisäansiota yrittäjille ja tarjoamaan osallistujille unohtumattomia elämyksiä (vanhan ajan pyykkilaudan testaus, paikallisesta villasta valmistetusta langasta pienen käsityön valmistaminen, leivän leivonta lounaalle)
 • sellaiseen toimintaan kumppanimaassa tutustuminen, missä yrittäjä – sen jälkeen kun on tuotteen kehitellyt ja aloittanut valmistamisen – käykin teettämään niitä tilan ulkopuolella. Näin yrittäjä voi keskittyä markkinointiin ja kehittämään toimintaansa eteenpäin. Samalla verkoston toimijoiden elinvoimaisuus vahvistuu ja yhteistyössä päästään luomaan laajempia elämyspaketteja – yksi tarjoaa ateriapalvelut, toinen majoituksen, ja kolmas ohjelma- sekä elämyspalveluja.

Hankkeen paras tulos on ollut se, että pienille maaseutuyrityksille on luotu matalan kynnyksen mahdollisuus lähteä kansainvälistymään, sekä solmimaan kumppanuuksia paitsi meren yli myös eri alueiden kesken. Mikäli vastaavaan toimintaan mukaan liittyminen kiinnostaa muita, kannattaa olla yhteyksissä Leader-ryhmien toiminnanjohtajiin

Leader Viisari: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Leader Länsi-Saimaa: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kärki-LEADER: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pohjois-Kymen Kasvu: evita.reitti(at)pohjois-kymenkasvu.fi

Leader Sepra: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

 

 

 

Kansainvälisyys

 • Osumia: 4256