Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kaunissaaren Majan uudet palvelut

Hakija: Kaunissaaren Maja Oy

Investointituki 35 %

Hankkeen tavoitteena on modernisoida ja kasvattaa Kaunissaaren Majan majoitus- ja palvelukapasiteettiä, kasvattaa Kaunissaaren vetovoimaa matkailijoille ja kehittää Kaunissaaren Majalle uutta liiketoimintaa. Investointihankkeessa huomioidaan paikallisuus eritoten työ- ja palveluostoissa. Ympäristöystävällisyys on hankkeen keskiösä merkittävästi parantuvan vesienkäsittelyn myötä ja kestävä kehitys omaleimaisen ja jo matkailukäytössä olevan saaristoympäristön hyödyntämisessä aiempaa kestävämmin ja nykyaikaisen matkailun käyttöön. Hankkeella ei ensisijaisesti edistetä liiketoiminnan ympärivuotisuutta, mutta se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää sitä edelleen tulevaisuudessa. Hanke laajentaa ja monipuolistaa yrityksen liiketoimintaa pyrkimällä tarjoamaan elementtejä, jotka mahdollistavat matkailusesongin pidentämisen Kaunissaaressa ja Kotkan sekä Pyhtään alueen saaristossa. Tämän investointihankkeen avulla mahdollistetaan paremmin uusien elämystuotteiden-, aktiviteetti- ja ohjelmapalvelujen syntyminen alueelle.

  • Osumia: 432

Viikinkivenematkailu

Hakija: Vimpa Island Fishing Tours Oy

Investointituki 20 %

Hankitaan kalastusopaskäyttöön soveltuva kala- ja vuokravene. Yrityksellä ei ole kalastusopaskäyttöön soveltuvaa pienvenettä, jolla voi kalastaa matalissa lahdissa haukea, kuhaa ja taimenta, joten investointi mahdollistaa kalastus-matkailupalveluiden laajempimittaisen palvelun. Toinen hankinta on viikinkivene, joka täydentää ja syventää autenttisen Viikinkihistorian ympärille tehtyä viikinkituotepakettia. Vene liikkuu soutaen (8 hlöä). Turvallisuusvarusteena mukana on sähkökäyttöinen perämoottori, jonka akkua ladataan tulevaisuudessa aurinkosähköllä Rakinkotkassa ja Vimpasaaressa.

  • Osumia: 436

Savukalakioski

Hakija: Kaunissaaren vene Oy

Investointituki 35 %

Kalan savustus ja myynti, kahvin ja pienten leivosten ja leipien valmistus ja myynti.

  • Osumia: 382

Kantojyrsin

Hakija: Jaken Pölli Oy

Investointituki 20 %

Yritys hankkii toisen kantojyrsimen vanhan rinnalle. Uusi jyrsin mahdollistaa uudet teknisesti ja maastollisesti hankalat työkohteet, parantaa työturvallisuutta ja toimitusvarmuutta. Uudessa jyrsimessä kauko-ohjaus. Tällöin käyttäjä näkee työkohteen paremmin ja voi työskennellä ergonomisesti oikein. Hankalissa kohteissa käyttäjän ei tarvitse seisoa koneen vieressä.

  • Osumia: 400

Äänitysstudion perustaminen Pyhtään Kulttuuritalon tiloihin

Hakija: Soundcat Oy

Investointituki 20 %

Yritys käynnistää studiotoiminnan Pyhtään Kulttuuritalon kellaritiloissa. Hankkeessa toteutetaan remontti, jotta tilat saadaan
äänieristetyiksi ja muilta osin laadukkaaseen studiotoimintaan soveltuviksi. Remontin lisäksi investointi koskee studion
laitehankintoja.

  • Osumia: 602