Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Laavu

Pyterlahden Kulttuurikyläyhdistys ry

Hankkeessa rakennetaan Pyterlahden Siipioravanvuorelle perinteisen mallin mukainen kääntyvä laavu, varasto/wc-rakennus ja maisemoidaan piha-aluetta. Hanke parantaa vuonna 2019 valmistuneen ilmavalvontatornin alueen saavutettavuutta ja käyttömahdollisuuksia, kun kävijöille tulee suojaisa tauko- ja tulipaikka, esteetön ekowc ja varasto. Piha-alueen epätasaista maastoa ja väyliä tasoitetaan ja tehdään alueesta helppokulkuisempi ja paremmin saavutettava.

Kokonaisrahoitus 38 000,00 €

Julkinen rahoitus 26 600,00 €

  • Osumia: 324

Elävä Tiutinen

Tiutisen Työväenyhdistys r.y.

Elävä Tiutinen hankkeen tavoitteena on lisätä saaren elinvoimaisuutta sekä yhteistoimintaa eri ikäpolvien välillä. Hankkeella luodaan edellytyksiä uudenlaiselle seudulliselle palveluille, tapahtumille ja liiketoiminnalle. Hankeen tuloksena syntyy viihtyisä lähiliikuntapaikka oman kodin lähettyvillä, joka kannustaa kyläläisiä liikkumaan ja pitämään huolta itsestään ja toisistaan. Hanke lisää saaren yhteisöllisyyttä mahdollistamalla yhteiset tapahtumat, koulutukset, illanvietot, urheilukilpailut ja luo pohjaa yhteistyölle oman ympäristön viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden kasvattamiseksi. Hanke toimii myös avauksena pitkäjänteiselle kyläyhteisön kehittämistyölle. Tuloksia mitataan kyläläisten keskuudessa toteutettavalla viihtyvyyskyselyllä sekä ideointikilpailulla, jotka toteutetaan hankkeen aikana. Viihtyisyyttä mitataan myös julkaisemalla kuvia ja tarinoita hankkeen etenemisestä Facebook sivuilla (Tiutisenryhmä) ja Blogikirjoituksissa. Alueen nuoret tuottavat You-Tube videoita yhteisistä Talkootapahtumista.

Kokonaisrahoitus 40 376,00 €

Julkinen rahoitus 30 282,00 €

  • Osumia: 321

Miehikkälän raviradan kunnostus ja lisärakentaminen

Miehikkälän Oriyhdistys r.y.

Miehikkälän raviradan kunnostus ja lisärakentaminen: Miehikkälän raviradan katettu katsomo kunnostetaan. Raviradan keskialueen aitaus ja tasaus/hiekoitus.

Kokonaisrahoitus 13 804,34 €

Julkinen rahoitus 8 282,60 €

  • Osumia: 294

Ulkoilmafestivaali Tervasaarirock

Haminan Elävä Musiikki ry

Haminassa ei ole ollut kaupunkilaisille suunnattua ilmaista kesäfestivaalia musiikkiympäristöön rakennettuna, painottaen paikallisten yhtyeiden ja artistien esilletuontia. Tervasaaren aluetta kehitetään voimakkaasti jo kaupungin ja yritysten toimesta ja HELMU pyrkii tuomaan oman lisänsä merellisen kaupunkialueen kehittämiselle. HELMU osalta tavoitteena on luoda Tervasaareen jokavuotinen viikonlopputapahtuma jossa yhdistyvät paikallinen musiikki, lähiruoka (street food) ja alueen urheilulliset toiminnot. Tavoitteena on toteuttaa ensimmäinen festivaali mahdollisimman monipuolisesti ja laadukkaasti, jatkossa joka vuosi vakiinnuttaen festivaalin asema Haminan kulttuuritarjonnassa. Kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset kaupunkilaiset aktiviteetin ollessa monipuolista läpi festivaalin. Musiikkitarjonta koostuu haminalaisista yhtyeistä ja musiikkikattaus on laaja-alaista sisältäen reggae-, suomipop-, suomirock-, rock- ja bluesyhtyeitä. Soittoslotit on suunniteltu niin, että toisen lavan artistin päättäessä esiintymisen seuraava yhtye aloittaa välittömästi toisella lavalla. Musiikkipainotteisuuden lisäksi tapahtumaan tuodaan muitakin festivaalielementtejä skeitti-, soutu- ja rantalentopalloturnausten muodossa. Tervasaaren alueelle on rakennettu skeittipark ja rantalentopallokentät ja ko. alueita hyödynnetään nyt ensi kertaa turnausten muodossa. Koko tapahtuman kattava teema on paikallisuus niin esiintyvien artistien, palveluntuottajien kuin muiden yhteistyökumppaneitten muodossa. Siivouksesta ja yövartioinnista vastaa Haminan Pallokissat ja rantalentopalloturnauksen toteuttaa Haminan Arsi. Ensiaputoiminnasta vastaa Haminan SPR alajaosto Rednet. Ostopalveluna toteutetaan alueen järjestyksenvalvonta, esiintymislavojen tekniikka ja saniteettitilat. HELMU:n jäsenet toteuttavat alueen infran rakentamisen ja purkamisen talkootyönä.

Kokonaisrahoitus 30 463,00 €

Julkinen rahoitus 24 370,40 €

  • Osumia: 334

Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia –hanke

Kymenlaakson Kylät ry

Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia – hankkeessa pilotoidaan seudullisen kyläneuvojan toimi, joka vastaa eteläisen Kymenlaakson kylien ja kuntien kuin myös kylien välisen uudenlaisen yhteistyötavan kehittämisestä. Kyläneuvoja toimii maaseutualueen yhdistysten (eritoten kyläyhdistysten ja vastaavien) sekä kuntien välisenä yhteistyökaluna. Hankkeessa lisätään kylien ymmärrystä ja tarjotaan työkaluja nykyistä suunnitelmallisempaan ja pitkäjänteisempään kehittämistyöhön Älykäs kylä-, yhteistyö- ja ympäristö-kärjillä. Nuorten aktivointi uusin tavoin sekä kylien työkokeilu- ja harjoittelupaikkojen ”välittäminen” on myös osa hankkeessa tehtävää älykästä työtä.

Kokonaisrahoitus 138 415,00 € 

Julkinen rahoitus 124 573,50 €

  • Osumia: 312