Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Nuoret ja kansalaistoiminta Etelä-Kymenlaaksossa 2017-2019

Alueella on tarpeen käynnistää ja kehittää - kohdennetusti ja suunnitelmallisesti - erityisryhmien (vammaiset, maahanmuuttajat, vähemmistöt) ja kantasuomalaisten nuorten, sekä näiden parissa toimivien yhteisöjen välillä yhteistoimintaa.

Keskeinen tavoite on käynnistää ja kehittää kohderyhmän nuorten välistä yhteistoimintaa, sekä luoda väyliä heidän osallistumiselleen ns. kantasuomalaisten nuorten toimintaan.

Tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta viiteyhteisöjen toimintaan sekä heidän tarpeidensa huomiointia toiminnassa.

Muun kolmannen sektorin toimijoiden osalta toimintaa ideoitaessa korostetaan hankkeen aikana erityisryhmien huomioimista toiminnassa ja huolehditaan siitä, että näiden ryhmien osallisuus toteutuu kaikessa toteutettavassa toiminnassa jollakin tasolla.

Lue lisää...Nuoret ja kansalaistoiminta Etelä-Kymenlaaksossa 2017-2019

  • Osumia: 688

Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa 2015-2016

Hankeaika 1.5.2015 – 31.12.2016
Julkinen rahoitus 57 634 (sis. ESR- valtio- ja kuntarahaa)

Kansalaistoimijalähtöisen toiminnan tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä saada Kotkassa kansalaisjärjestöt aktivoitua verkostomaiseen ja järjestäytyneeseen yhteistyöhön myös Kotkan keskusta-alueiden osalta. Tällä hankkeella halutaan käynnistää kansalaistoimijalähtöisen toiminnan käytännön toteutus.

Lue lisää...Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa 2015-2016

  • Osumia: 2711