Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kalaleader-tuen hakeminen


Jaa artikkeli

Kalaleader-tuen hakeminen

Hankehakijana voivat toimia esimerkiksi kunnat, yhdistykset, yritykset, seurat, kalatalousalueet, osakaskunnat, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän Hyrrän kautta.

Kirjaudu Hyrrä-palveluun

Hakuprosessin vaiheet

 • 1.
  Ole aina ensin yhteydessä akivaattoriin ja kerro hankeideastasi. Ota yhteyttä Riku Mesiniemi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., +358 44 377 4516
 • 2.

  Ennen Hyrrään kirjautumista, laadi hankesuunnitelma seuraavin tiedoin.  

  • Hankkeen tarve ja tavoitteet
  • Hankkeen hallinto
  • Hankkeen toimenpiteet ja aikataulu
  • Tiedotus ja dokumentointi
  • Miten hanke toteuttaa Kalaleader-ryhmän strategiaa
  • Budjetti

  Voit käyttää apunasi myös hankesuunnitelmapohjaa ja apukysymyksiä.

 • 3.

  Kirjaudu Hyrrään. (toimii parhaiten Firefox-selaimella)

  1. Valitse "Asioi organisaation tai maatilan puolesta"
  2. Sähköisen tunnistautumisen jälkeen valitse sivun vasemmasta yläreunasta "uusi hakemus" ja sen jälkeen "EMKVR-hankehakemus"
  3. Hakemuksen ensimmäisellä välilehdellä valitse Paikallinen toimintaryhmä (Leader).
  4. Valitse vielä toisella välilehdellä (Hankesuunnitelma) Paikallinen kehittäminen.
  5. Täytä hakemuksen kaikki kohdat ja lisää tarvittavat liitteet
  6. Jotta aktivaattori pääsee tarkastamaan keskeneräisen hakemuksen, napsauta hakemuksen vasemmassa reunassa näkyvää palkkia "Anna avustajaoikeus". Älä vielä lähetä hakemusta vaan tallenna ja jätä keskeneräiseksi. Ole yhteydessä aktivaattoriin. Hän tarkistaa, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat liitteet ja että se on muutenkin siinä kunnossa, että sen voi viedä Kalaleader-jaoston käsittelyyn.
 • 4.

  Kun aktivaattori on tarkastanut keskeneräisen hakemuksesi, voit lähettää sen. (viimeisellä välilehdellä kohta "Lähetä")

 • 5.

  Kun hakemus on jätetty, voit omalla riskilläsi käynnistää hankkeen.

 • 6.

  Saat ilmoituksen Etelärannikon Kalaleaderin jaoston seuraavasta kokousajankohdasta.

 • 7.

  Kalaleader-jaosto käsittelee rahoitushakemuksesi ja antaa hankkeen rahoittamisesta tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuvan, joko puoltavan tai kielteisen lausunnon ELY -keskukselle

 • 8.

  Saat ilmoituksen jaoston päätöksestä

 • 9.

  Hankkeesi saa virallisen päätöksen ELY-keskuksesta

Tärkeitä huomioita

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden on hankkeen tiedotuksessa ja julkaisumateriaalissa käytettävä EU:n symbolia. Lisäksi on selkeästi käytävä ilmi, että hanke on osittain Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston rahoittama.

Huomioi, että Kalaleader-ryhmän rahoituskiintiöstä ei voida rahoittaa yksityisiä investointihankkeita. Tavoitteena on saada syntymään uudenlaista toimintaa. Tukea ei tämän vuoksi myönnetä toimintatuen tapaan, jo olemassa olevan toiminnan jatkamiseen ilman selvää uudistamista. Katso alle listatuista arviointipohjista asiat, jotka jaosto ottaa huomioon arvioidessaan hankkeiden kelpoisuutta.

Hyödyllisiä linkkejä

Kirjaudu Hyrrä-palveluun

Lue lisää...Kalaleader-tuen hakeminen

 • Osumia: 1553

Kalaleader-tuen kriteerit


Jaa artikkeli

Kalaleader-tuki

Tuen saamisen kriteerit

 • Hyväksyttävyyskriteerit
  • Kalaleader-strategian mukaisuus
  • Paikallislähtöisyys
  • Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti
  • Pyrkimys luoda uutta

  Jotta hanke olisi rahoituskelpoinen, sen tulee täyttää vähintään kolme yllä olevasta neljästä kriteeristä.

 • Yleiset kriteerit
  • Toiminnan avulla säilytetään tai luodaan uusia työpaikkoja
  • Toiminnan tuloksena syntyy uusi tuote tai palvelu
  • Toiminta edistää yhteistyötä
  • Hanke on kustannustehokas
  • Toiminnalla kehitetään yrittäjien koulutusta/osaamista
  • Toiminta on sinisen biotalouden periaatteiden mukaista tai tukee kalakantojen säilymistä
  • Toiminta on selkeän innovatiivista

  + Kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun osalta:

  • Toiminta tukee jatkuvuutta nuorten kautta
  • Toiminta tukee kalasatamien kehittymistä
  • Toiminnalla edistetään/ monipuolistetaan kalastus- tai kalastusmatkailu toimintaa
  • Toiminta parantaa kalastusammatin kannattavuutta tai kalastusmatkailun toimintamahdollisuuksia
  • Toiminta edistää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista tai niiden ennakointia

  + Vesiviljelyn ja kalanjalostuksen osalta:

  • Toiminta lisää tietoutta kotimaisista kalatuotteista tai tukee niiden saatavuutta
  • Toiminta hyödyntää uutta teknologiaa tai digitalisaatiota
  • Toiminta helpottaa ammatin aloittamista tai tukee jatkuvuutta
  • Toiminnalla edistetään/ monipuolistetaan uusien alueiden saamista vesiviljelyn piiriin
  • Toiminta tukee toisarvoisten kalalajien hyödyntämistä

  Hanke saa jokaisen kriteerin osalta 0-5 pistettä. Vähimmäispistemäärää ei ole.

Hankkeista päättävä Kalaleader-jaosto tekee päätöksen vertaamalla kokonaispisteitä aiempien hankkeiden saamiin pistemääriin sekä oman tarpeellisuusharkintansa mukaan.

Päätös voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Jaosto voi myös tehdä muutosehdotuksen hakijalle tai pyytä lisätietoja, mikäli hakemuksen tiedot eivät riitä päätöksen tekemiseen.

Huomioi, että Kalaleader-ryhmän rahoituskiintiöstä ei voida rahoittaa yksityisiä investointihankkeita. Yksityisiin investointeihin haetaan rahoitusta suoraan ELY-keskukselta Hyrrä-järjestelmässä.

Leader-toiminnan tavoitteena on saada syntymään uudenlaista toimintaa. Tukea ei tämän vuoksi myönnetä toimintatuen tapaan, jo olemassa olevan toiminnan jatkamiseen ilman selvää uudistamista.

Kirjaudu Hyrrä-palveluun

Lue lisää...Kalaleader-tuen kriteerit

 • Osumia: 969

Leader-tuen hakeminen yhdistykselle


Jaa artikkeli

Tuen hakeminen

Sepra tukee sellaista paikallislähtöistä toimintaa, joka  toteuttaa Osallistaen Etelä-Kymenlaaksoon elinvoimaa -strategian tavoitteita. Voit ladata ja lukea strategian sivun alalaidassa olevasta linkistä. Tavoitteena on saada syntymään uudenlaista toimintaa, eikä tukea näin ollen myönnetä toimintatukena jo olemassa olevan toiminnan jatkamiseen ilman selvää uudistamistavoitetta.

Leader Sepran hankehaku on jatkuva. Sepran hallitus käsittelee syksyllä 2024 hankkeita seuraavissa kokouksissa:

28.8
17.9.
17.10.
13.11. ja
12.12. 

Kokouksissa käsitellään hankkeet, jotka ovat täysin valmiina Hyrrässä neljä viikkoa ennen kokouspäivää. Huomioithan, että hankepäätöksen jälkeen laillisuustarkastuksen tekeminen saattaa kestää muutaman kuukauden, eli otathan yhteyttä ja jätät hakemuksen jo hyvissä ajoin ennen suunnitellun työn alkua!

HUOM! Elokuun kokouksessa voidaan ottaa käsittelyyn ne hankkeet, jotka ovat Hyrrässä täysin valmiina 7.8. Kesälomat kuitenkin hidastavat neuvontaa, joten jos sinulla on jotain kysyttävää, kannattaa olla yhteydessä meihin ennen lomakauden alkua!

Kirjaudu Hyrrä-palveluun

Hakuprosessin vaiheet

 • 1.

  Hakijoiden kannattaa tutustua Sepran strategiaan, sen tiivistelmään tai vähintään painopisteisiin.

 • 2.

  Hankeideasta tulisi aina keskustella Sepran henkilöstön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

 • 3.

  Hakemus tehdään Hyrrä-järjestelmään: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

  Samalta sivulta löytyvät Hyrrän käyttöohjeet sekä tietoa Suomi.fi-valtuuksista, joiden täytyy olla ajan tasalla, jotta hakija voi kirjautua Hyrrään.

  Hyrrän hakuohjeisiin kannattaa tutustua etukäteen ja varmistaa, että kasassa on kaikki tarvittavat tiedot hakemuksen tekemistä varten. Linkit löytyvät sivun alalaidasta.

 • 4.

  Hakemus jätetään Hyrrään ja hanke tulee vireille.

  HUOM!!! Hakemus on vireillä heti, kun se näkyy Hyrrässä lähetettynä. Erillistä ilmoitusta tästä ei tule, vaan hakija saa ilmoituksen vasta, kun hakemus otetaan käsittelyyn Leader-ryhmässä. Kannattaa huomioida, että esim. lomien takia tässä saattaa kulua jokin aika. 

 • 5.

  Vireille tulopäivä on ajankohta, josta lähtien hankkeelle voi OMALLA riskillä kerryttää kustannuksia.

 • 6.

  Hakijan edustajalle ilmoitetaan teemaryhmän sekä hallituksen kokousten ajankohdat.

  Hankkeen painopisteen mukainen teemaryhmä haastattelee hakijan noin kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta ja miettii hänen kanssaan hankkeen toteutusta.

 • 7.

  Hallitus arvioi hankkeen valintakriteerein sekä tarpeellisuusharkintaan pohjautuen ja hakijalle ilmoitetaan hallituksen päätöksestä.

 • 8.

  Hankkeen käsittely etenee Hyrrässä Ely-keskukseen, josta hakija saa virallisen päätöksen.

Kaikkien Sepran kautta rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava neljä hyväksyttävyyskriteeriä

 • Sepran strategian mukaisuus
 • Paikallislähtöisyys
 • Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti
 • Pyrkimys luoda uutta

Sepran strategia 2023-2027

Jos hanke toteuttaa kaikki nämä kriteerit, voidaan siirtyä arviointiin painopisteen kriteerien mukaan. Kriteereiden mukainen tärkeysjärjestykseen asettelu on osa päätösmenettelyä. 

Hyödyllisiä linkkejä

Kirjaudu Hyrrä-palveluun

Kotkan kaupunkialueen raja

Huomioithan, että laki maaseudun kehittämiseen jaettavista tuista rajaa Kotkan kaupunkialueen pois hyväksytyistä tukialueista ja Haminastakin pienen osan ihan keskusta-aluetta. 

Katso Kotkan kartta

Lue lisää...Leader-tuen hakeminen yhdistykselle

 • Osumia: 1813