Saavutettavuus-avustimet


Jaa artikkeli

Kansainvälinen toiminta

Sepran oma kansainvälinen toiminta kohdentuu lähialueille alueen sijainnista ja historiasta johtuen. Suurin kiinnostus kohdistuu Viroon ja lähinnä sen pohjoisosiin, jotka sijaitsevat Sepran alueen eteläpuolella, Itäisen Suomenlahden rannikolla. Venäjä on sijaintinsa johdosta toinen tärkeä yhteistyöalue. Ohjelmakauden 2014-2020 tavoitteeksi onkin asetettu luoda yhteydet ja käynnistää yhteistoiminta itärajan toisella puolella olevien toimijoiden kanssa.

Vuosituhannen alussa käynnistynyt yhteistyö virolaisen kylätoimintajärjestö Kodukantin kanssa on laajentunut Viron Leader-ryhmiin sekä muihin toimijoihin kauempana Viron etelä- ja länsiosissa. Sepra on ollut mukana luomassa kestävän kehityksen mukaista yhteisölähtöisen matkailun kehittämistyökalua COMCOTia. Kertyneitä kokemuksia ja verkostoja hyödynnetään tällä hetkellä mm. Kuninkaantien ja Green Belt infopisteen kehittämistyössä.

Venäjä-yhteistyötä on toteutettu edellisellä ohjelmakaudella Laatokalle ja Aunukseen perustetun ”paikallisen aloitteen Leader-ryhmän” kanssa. Yhteistyössä heidän ja Viron toiveesta virolaisten Leader-toimijoiden kanssa toteutettiin nuorisoleirejä ja -tapaamisia kolmen maan yhteistyönä. Tavoitteena on saada vuoden 2018 alusta käyntiin yhdistysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä edistävä toiminta, jonka tuloksena Leader-toimintatapaa esitellään Johanneksen (Sovetskii) ja Viipurin alueilla.

Kansainvälisen toiminnan kautta paikalliseen kehittämistyöhön saadaan lisäarvoa uusien kokemusten ja hyvien siirrettävien käytäntöjen muodossa. 

Uusia ideoita, kokemusten vaihtoa ja yhteistyötä yli rajojen

Kansainvälisen toiminnan kokonaisuudet strategiassa

Matkailu ja paikallistuoteverkostojen vahvistaminen ja laajentaminen
 • COMCOT -suunnittelutyökalun vienti eteenpäin Virolahdella ja Pyhtäällä sekä sen tarjoaminen muihin kuntiin. Nuorten osalllisuutta suunnitteluun lisätään uutta koulutusta tarjoamalla.
 • sisävesi ja jokimatkailun kehittäminen Leader ja kalatalousryhmäyhteistyönä
 • kulttuuri- ja kansalaistoimijayhteistyön käynnistäminen Viipurin tai Pietarin alueella
 • nuoriso- ja matkailuyhteistyön edistäminen Laatokalla, erityisesti Aunuksen toimijoiden kanssa
 • Green Care -teemaan ja matkailuun liittyvän yhteistyön kehittäminen koulutuksen avulla
 • vaihto- ja työkokeilutoiminnan käynnistäminen nuorten kanssa mahdollisesti EU:n ulkopuolella

Esimerkkejä toimenpiteistä

 • yhteiset opintomatkat ja koulutukset sekä sukupolvenvaihdokseen ja nuorten yrittäjyyteen tähtäävät toimet
 • yhteisölähtöisen kestävän kehityksen matkailun kehittäminen edelleen, uusien työkalujen tuonti toimintaan mukaan sekä sosiaalinen yrittäjyys
 • yhdistysten ja yrittäjien sekä muiden elinkeinotoimijoiden tuominen yhteen sekä kansainvälisyysosaamisen lisääminen yhteisten työpajojen, koulutusten ja opintomatkojen avulla
 • venäläisen kansalaisyhteiskuntatietämyksen lisääminen työpajojen ja yhteistyötapaamisten avulla kiinnostuksen lisääminen ja valtakunnallisen tiedon sekä kokemusten jalkauttaminen alueelle
 • painopisteiden tavoitteiden toteuttaminen kansainvälisen toiminnan kautta

Mittarit

 • sektorin toimijoiden tulojen kasvu
 • nuorten toteuttamien toimenpiteiden määrä
 • uusien syntyneiden tuotteiden ja palvelujen määrä
 • vähintään kahden yhteistyökumppanin toteuttama hanke
 • aluetyyppirajojen yli tapahtuneiden yhteistoimien määrä
 • historiaan pohjautuvien uusien tapahtumien ja toiminnan määrä
 • paikalliskontakteina toimivien henkilöiden määrä ja pienyrittäjien toiminnan monipuolistuminen
 • sosiaalisten yritysten lukumäärä
 • kansainväliset työpajat/opintomatkat (yksinomaan kv -toiminnan mittari tavoitteena 10 kpl)
 • uudet kv -partnereita sisältävät yhteistyöverkostot (yksinomaan kv -toiminnan mittari tavoitteena 5 kpl)
 • nuorten toteuttamien kv-toimenpiteiden määrä (yksinomaan kv-toiminnan mittari tavoitteena 4 kpl)

Lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta

Marjo Tolvanen
Toiminnanjohtaja, kansainväliset hankkeet
+358 44 277 4513
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kotka

Hamina

Miehikkälä

Pyhtää

Virolahti

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Leader Sepra ry
Helsingintie 1 A (B-porras)
49460 Hamina Leader Sepra somessa

Etelärannikon Kalaleader somessa
Tilaa uutiskirje
Maaseutu.fi-logo
EU-logo

Copyright 2023 Leader Sepra ry. Oikeudet muutoksiin pidetään.