Fullscreen Image V3

Kalatalous

Tukea kalatalaouden kehittämiseen kalankasvatuksen, ammattikalastuksen sekä kalastusmatkailun aloille.

Strategia ja lainsäädäntö

Kalatalousryhmän visio

Vuonna 2020 Suomenlahden elinkeinokalatalous on kannattava ja tehokkaasti toimiva, kalavaroja kestävän käytön periaatteiden mukaisesti hyödyntävä elinkeino, joka tuottaa kuluttajille laadukkaita elintarvikkeita, pitää saaristoa ja rannikkoa asuttuna sekä tarjoaa asiakkaille elämyksiä.

Asetetut tavoitteet

ESKO kalatalousryhmän painopistealueet ohjelmakaudelle 2014–2020 rakentuvat kestävän kehityksen, elinvoimaisen saariston ja elinkeinokalatalouden alan kannattavuuden kasvattamisen pohjalle. Suomen-lahden saaristo on monipuolinen ja arvokas kokonaisuus. Ammattikalastuksella ja kotitarvekalastuksella on pitkä perinne, ne ovat myös osa arvokasta luontomaisemaa, kalastajakylineen ja muine rakenteineen. Tavoitteena on jatkaa ja vahvistaa jo ohjelmakaudella 2007–2013 käynnistynyttä elinkeinokalatalouden paikallista ja alueellista kehittämistyötä.

Ohjelman keskeinen tavoite on pitää ammattikalastus elinvoimaisena vähintäänkin nykyisellä tasolla, ja pyrkiä kehittämään ammattikalastustamme niin, että se on täysin alueen muiden ympäristöarvojen mukaista ja kestävää sekä taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Keskeisenä osana siinä on kalakantoja hoitava kalastus ja ympäristöä huomioiva kalankasvatus.

Kalastusmatkailu on vielä suhteellisen nuori elinkeino, ja tavoitteena on lisätä alan yhteistyötä sekä edellytyksiä alan kasvulle. Kannustavalla yhteistyöllä voidaan luoda kustannustehokkaasti uusia työpaikkoja ja kehittää uutta kannattavuutta sekä auttaa kalastusmatkailuyritysten toimintaa tiiviimpään yhteistyöhön ja alan kasvuun.

Tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä ELY-keskusten, muiden yritysten kehitystä rahoittavien tahojen, kuntien ja maaseudun kehittämisyhdistysten välillä niin, että voidaan hyödyntää myös muita rahoituslähteitä.

Muiden kalatalousryhmien kanssa pyritään yhteistyöhön paikallislähtöisen kalatalouden kehittämisessä. Rajat ylittävää yhteistyötä pyritään myös laajentamaan eteenkin Itämeren alueella yhteishankkeissa joissa eri maiden kalatalousryhmillä on yhtenevät tarpeet.

ESKO-strategia 2020 tavoitteet ovat:

  • auttaa ylläpitämään rannikonläheinen ammattikalastus ja kalankasvatus elinvoimaisena ESKO-alueella
  • kehittää ammattikalastuksen toimintamuotoja, lisätä työn kannattavuutta ja edistää alan kilpailukykyä
  • saada uusia nuoria ammattikalastajia ja kalankasvattajia alalta eläköityvien tilalle
  • kehittää kalastusmatkailua elinkeinona
  • lisätä rajat ylittävää yhteistyötä
EMKR-asetus

ESKO-toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta.  Tämä asetus tuli voimaan 15 päivänä syyskuuta 2015. Voit ladata sen luettavaksi suomeksi tai ruotsiksi.

Tutustu ESKO 2020-strategiaan kokonaisuudessaan, vuoden 2017 raporttiin sekä ESKO-toiminnan edellisen kauden arviontiin alla olevista liitteistä.


Logo Seprat
Leader Sepra ry

Helsingintie 1 A (B-porras)
49460 Hamina
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.