Tuki kalatalouden hankkeisiin jatkuu yhä / Stödet till fiskerisektorn fortsätter ännu

Nykyinen EU-ohjelmakausi 2014-2020 on päättymässä, niin rahoituksen kuin aikataulunkin suhteen. Yritykset voivat edelleen hakea tukea ELY-keskukselta omiin kehittämis- ja investointihankkeisiin koko vuoden 2021, ja todennäköisesti myös osan vuotta 2022.

Rahoituksen haku- ja toiminta-aika jatkuu myös ESKO kalatalousryhmän toiminnassa myös vuoden 2022 puolelle. Kehyksessä on vielä hiukan varoja jäljellä. Rahoitusta voi tiedustella vielä pieniin hankkeisiin.

Koronasta johtuviin merkittäviin taloudellisiin haittoihin voi hakea erillistä tukea 31.5.2021 saakka. Tuki alkutuottajille (kaupalliset kalastajat ja kalankasvatus) toimii melko hyvin, jos korona on vaikuttanut toimintaan, mutta kalan jalostus- ja kalakauppayritysten tukiehdot ovat heikommat. Kun hakee korona-tukea, tulee voida osoittaa että korona on aiheuttanut merkittävää taloudellista vahinko yritykselle. 

15.3.2021 on ministeriö avannut uuden määräaikaisen tuen vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalalajien käyttöä lisäävien tuotekehityshankkeisiin. Tukea myönnetään vain tuotekehitykseen, kuten asiantuntijapalveluihin, palkkoihin ja tuotekehityksen investointeihin, ei alkutuotannon omiin investointeihin. Tukea tulee hakea 30.4.2021 mennessä.

 ja tarkempia tukiohjeita löytyy mm: https://merijakalatalous.fi/

___

Den nuvarande EU-programperioden 2014-2020 närmar sig sitt slut, både gällande finansiering och tidtabell. Företagen kan fortfarande söka stöd från NTM-centralen till sina egna utvecklings- och investeringsprojekt hela året 2021, och förmodligen ännu del av året 2022.

Ansökningar till ESKO fiskerigrupp kan likaså fortfarande inlämnas ända till in på året 2022. Vi har fortfarande lite medel kvar, så vi kan fortfarande hantera några mindre projekt.

Det går även att söka sk. korona-stöd  fram till 31.5.2021 om man har haft betydande ekonomisk skada av den. Stöd till primärproducenter ( yrkesfiskare och fiskodlingar) fungerar rätt bra om koronan haft betydande påverkan, men till förädlings- och fiskhandelsföretag är stödreglerna sämre. När man anhåller om korona-stöd, måsta man kunna påvisa att den har haft stor skada på företagets ekonomi. 

Ministeriet har öppnat ett tidsbegränsat stöd för utvecklingsprojekt för bättre utnyttjande av underutnyttjade inhemska fiskarter. Stöd beviljas bara till utvecklingsprojekt, så som experttjänster, löner och investeringar i utveckling, men inte till primärproduktionens egna investeringar. Stöd skall ansökas före 30.4.2021 och mera detaljerade anvisningar hittar du på: https://merijakalatalous.fi/sv/


Logo Seprat
Leader Sepra ry

Helsingintie 1 A (B-porras)
49460 Hamina
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.