Mestari-kisälli -hanke 3

Tarvitsemme uusia kalastajia, kalastajien keski-ikä alkaa jo olla 60 ikävuoden paremmalla puolella, ja tarve uusille nuorille voimille kasvaa. Viime ohjelmakaudella toteutti Nylands Fiskarförbund 2 kpl perättäistä mestari-kisälli koulutusta, johon osallistui 10 uutta kisälliä. Näistä on peräti 8 rekisteröityneet kaupallisiksi kalastajiksi (ammattikalastajiksi), joten tulos on erityisen hyvä.

Ammattikalastajaksi ryhtyminen kokeneen mestarin opastuksella on osoittautunut erittäin hyväksi tavaksi päästä sisään tähän fyysisesti melko rankkaan työhön. Paitsi itse kalastaminen, on myös tärkeää oppia oikea kalankäsittely ja sen vaatimukset, sekä erityisesti saada tuntumaa siitä, millä erityispiirteillä saa oman toiminnan kannattavaksi.

Nyt alkaa kolmas mestari-kisälli-koulutusjakso, kun Etelä-Suomen Kalastusvakuutusyhdistys käynnistää uuden mestari-kisällihankkeen. Toivomme että sekä uudet alalle haluavat kuten myös mestariksi haluavat ottavat yhteyttä kalastusvakuutusyhdistykseen.  

Koulutus kestää noin vuoden, jona aikana suoritetaan 6 kuukauden harjoitus, pääasiassa kalastusta verkoilla ja rysillä ja kaikkina vuodenaikoina.  Koulutuksesta maksetaan koulutustuki joko mestarille tai kisällille hyväksyttyjen oppituntien perusteella, n. 1.000 €/kk, enintään 6.000 €. Edellytyksenä on sovitun oppimäärän harjoittelu. 

Yhteys: Etelä-Suomen kalastusvakuutusyhdistys, toiminnanjohtaja Teemu Tast, 0500 253261

Nytt mästar-gesäll-projekt

Vi behöver nya yrkesfiskare, yrkesfiskarnas medelålder börjar vara på den bättre sidan av 60 år, och behovet att få nya yngre krafter stiger. Förra programperioden genomförde Nylands Fiskarförbund rf 2 st. separata mästar-gesäll -projekt I vilka deltog 10 nya gesäller.  Av dessa har hela 8 registrerat sig som nya kommersiella fiskare (yrkesfiskare), så resultatet har varit mycket bra.

Att starta sitt yrkesfiske med handledning av en erfaren mästare har visat sig vara ett bra sätt att komma in I verksamheten I denna mycket fysiskt krävande arbete. Förutom själva fisket, är det även viktigt att lära sig hantering av fisk på rätt sätt, samt speciellt få uppfattning om förutsättningarna för att få verksamheten lönsam.

Nu startar den tredje mästar-gesäll utbildningen, när Södra Finlands Fiskeriförsäkringsförening startar en tredje kurs. Vi önskar att både nya som intresserar sig för yrket och även mästare som vill vara med och utbilda gesäller tar kontakt med fiskeriförsäkringsföreningens verksamhetsledare.  

Utbildningen pågår ca ett år, och innehåller 6 månaders praktik och utbildning, I huvudsak fiske med nät och ryssjor och under alla årstiderna. I utbildningen betalas ett utbildningsstöd till antingen mästaren eller gesällen efter godkända utbildnings- och praktiktimmar, ca 1.000 €/mån, högst totalt 6.000 €. Förutsättning är att överenskommen studieplan följs.

Kontakt: Södra Finlands Fiskeriförsäkringsförening, verksamhetsledare Teemu Tast 0500-253261.

 


Logo Seprat
Leader Sepra ry

Helsingintie 1 A (B-porras)
49460 Hamina
Ma – To: 9:00 – 16:00
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.