ESKO Itämeri-yhteistyö-hanke 2016-2019

Alueiden välisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta halutaan edistää alan kehittämistä uusien
innovaatioiden kautta ja kokemusten vaihdolla, vertailemalla kalastuksessa ja kalankasvatuksessa
käytettäviä erilaisia menetelmiä, jalostusta ja menekinedistämistä, mutta myös tiivistää yhteistyötä
kansainvälistymiseen uusien synergioiden löytämiseksi.
Kohderyhmä
Hanke palvelee ensisijaisesti ESKO –alueen kalatalouden yrittäjiä ja yrityksiä: kaupallisia kalastajia,
kalankasvatuslaitoksia, kalastusmatkailuyrityksiä sekä kalan jalostusyrityksiä. Hankkeessa kiinnitetään
huomiota erityisesti nuorten osallisuuteen, jotta alalle saadaan uusia, nuoria yrittäjiä. Yhteistyöpartnereiksi
on tulossa mukaan 4-8 muuta kalatalousryhmää Itämeren eri maista. ESKO-alueen keskeisimmät
yhteistyöosapuolet ovat alueelliset neuvontajärjestöt.
Tavoitteet
Konkreettiset tavoitteet ovat:
o perustaa yhteinen yhteistyöryhmä Itämeren kalastuselinkeinon ympärille; 4-8
kalatalousryhmää Itämeren eri maista
o aihekohtaiset asiantuntija- ja ryhmävierailut muilla alueilla, 2 kertaa vuodessa
o 2-4 lehtiartikkelia tai tiedotteita valtakunnallisissa uutisvälineissä Itämeren
kalatalouselinkeinoista; ammattikalastus, kalankasvatus ja kalastusmatkailu
o käynnistää 2-3 KV-yhteishanketta yhdessä muiden kalatalousryhmien ja/tai kalastajia
edustavien järjestöjen kanssa
o nuorten osallisuuden lisääminen kalatalouselinkeinon kehittämiseksi
Kalatalouselinkeinon kehittäminen – eri teemoja
1. Yhteyksien luominen ja yhteisen Itämeri-yhteistyöstrategian luominen eri maiden
kalatalousryhmien välillä.
2. Tuotekehitys, bench-marketing ja uusien ideoiden etsiminen
3. Viestintä ja vaikuttaminen
4. Itämeri-yhteistyöryhmän yhteishankkeiden toteuttaminen
5. Nuorten osallistaminen toimintaan vesistö-teeman avulla
Toimenpiteet
1. Luodaan yhteistyöverkosto (tavoite 5-8 kalatalousryhmää 4-5 Itämeren maasta).
2. Etsitään yhdessä keskeisimmät yhteistyöalueet eri maiden partnereiden kanssa.
3. Toteutetaan opintomatkoja eri alueille, mahdollista myös muualle kuin Itämeren alueelle.
4. Kutsutaan ulkomailta ja muualta Suomesta asiantuntijoita kertomaan omista kokemuksistaan
sekä nuoria osallistumaan tapahtumiin
5. Käynnistetään toimijoiden välisiä uusia yhteistyöhankkeita.

MERIKANSALLISPUISTOSELVITYS

Metsähallitus sai Ympäristöministeriöltä tehtäväksi ”selvittää osana Suomenlahti 2014 –vuoden toimenpiteitä Suomenlahden ja Saaristomeren saaristo- ja merikansallispuistojen mahdolliset täydentämistarpeet sekä Porkkalanniemen ja sen edustan valtion maa- ja vesialueiden roolin merialueen suojeluverkostossa”

Lataa ja lue tästä koko selvitys / Ladda ner och läs hela rapporten på finskaMetsähallituksen selvitys Suomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksistaSuomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksista (pdf)

Kalatalousryhmä ESKO järjesti asiasta kaksi kuulemistilaisuutta, toisen Kotkassa 19.3. ja toisen Raaseporissa 25.3.2015. Esitykset löydät seuraavista linkeista.

Fiskeri Group Esko organiserade två utfrågningar, en i Kotka 19.3. och den andra Raseborg 25.03.2015. Finna Presentationer i följande länkar.

ESKO Itämeri-yhteistyö-hanke 2016-2019
Alueiden välisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta halutaan edistää alan kehittämistä uusien
innovaatioiden kautta ja kokemusten vaihdolla, vertailemalla kalastuksessa ja kalankasvatuksessa
käytettäviä erilaisia menetelmiä, jalostusta ja menekinedistämistä, mutta myös tiivistää yhteistyötä
kansainvälistymiseen uusien synergioiden löytämiseksi.
Kohderyhmä
Hanke palvelee ensisijaisesti ESKO –alueen kalatalouden yrittäjiä ja yrityksiä: kaupallisia kalastajia,
kalankasvatuslaitoksia, kalastusmatkailuyrityksiä sekä kalan jalostusyrityksiä. Hankkeessa kiinnitetään
huomiota erityisesti nuorten osallisuuteen, jotta alalle saadaan uusia, nuoria yrittäjiä. Yhteistyöpartnereiksi
on tulossa mukaan 4-8 muuta kalatalousryhmää Itämeren eri maista. ESKO-alueen keskeisimmät
yhteistyöosapuolet ovat alueelliset neuvontajärjestöt.
Tavoitteet
Konkreettiset tavoitteet ovat:
o perustaa yhteinen yhteistyöryhmä Itämeren kalastuselinkeinon ympärille; 4-8
kalatalousryhmää Itämeren eri maista
o aihekohtaiset asiantuntija- ja ryhmävierailut muilla alueilla, 2 kertaa vuodessa
o 2-4 lehtiartikkelia tai tiedotteita valtakunnallisissa uutisvälineissä Itämeren
kalatalouselinkeinoista; ammattikalastus, kalankasvatus ja kalastusmatkailu
o käynnistää 2-3 KV-yhteishanketta yhdessä muiden kalatalousryhmien ja/tai kalastajia
edustavien järjestöjen kanssa
o nuorten osallisuuden lisääminen kalatalouselinkeinon kehittämiseksi
Kalatalouselinkeinon kehittäminen – eri teemoja
1. Yhteyksien luominen ja yhteisen Itämeri-yhteistyöstrategian luominen eri maiden
kalatalousryhmien välillä.
2. Tuotekehitys, bench-marketing ja uusien ideoiden etsiminen
3. Viestintä ja vaikuttaminen
4. Itämeri-yhteistyöryhmän yhteishankkeiden toteuttaminen
5. Nuorten osallistaminen toimintaan vesistö-teeman avulla
Toimenpiteet
1. Luodaan yhteistyöverkosto (tavoite 5-8 kalatalousryhmää 4-5 Itämeren maasta).
2. Etsitään yhdessä keskeisimmät yhteistyöalueet eri maiden partnereiden kanssa.
3. Toteutetaan opintomatkoja eri alueille, mahdollista myös muualle kuin Itämeren alueelle.
4. Kutsutaan ulkomailta ja muualta Suomesta asiantuntijoita kertomaan omista kokemuksistaan
sekä nuoria osallistumaan tapahtumiin
5. Käynnistetään toimijoiden välisiä uusia yhteistyöhankkeita.
e-max.it: your social media marketing partner
Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Helsingintie 1 A (B-porras)
   49460 Hamina
   Ma – To: 9:00 – 16:00
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

   Seuraa myös

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake

   Tilaa uutiskirje